Droogte kan leiden tot meer schade aan rioleringen

18 juni 2019

Zorgen over de aanhoudende droogte nemen steeds grotere vormen aan. Vooral de landbouw en de dijken staan onder scherpe controle. Maar de droogte kan nog véél grotere problemen veroorzaken. Houten funderingspalen die gaan rotten, rioleringen die knappen en verzakte woningen. Met name door de droogte in de zomerperiode nemen verzakkingen toe. Met alle gevolgen van dien.

Hoe herken je het verzakken van je woning:

1) scheurvorming
2) klemmende ramen en/of deuren
3) scheefstand
4) het waterpeil onder de vloer
5) hoogteverschil met de buren

Als het vermoeden bestaat dat uw woning verzakt, begin dan direct met het maken van foto’s van de schade en
noteer de datum bij de foto’s. Ook kan een scheurliniaal worden ophangen om de scheurvorming te volgen. De meeste funderingsproblemen bij huizen met houten palen worden veroorzaakt doordat het grondwater waarin de houten palen dienen te staan, verlaagd is. Dit kan onder andere gebeuren door lekke, drainerende riolen, te laag afgestelde drainages, verlaging van het oppervlaktewater, bemalingen en bouwputten.

Rioolservice Direct kan de schade beperken

Het voorkomen van problemen met uw riool en afvoer is erg belangrijk. Door het riool preventief te laten reinigen door Rioolservice Direct voordat er sprake is van verstopping of lekkage. Hiermee voorkomt u allerlei (onverwachte) reparatiewerkzaamheden en bijvoorbeeld het verzakken van uw woning. Want dan bent u verder van huis...

Terug naar overzicht